Strona Główna Kontakt Podokręg Piłki Nożnej Myślenice


Schemat organizacyjny

Prezes Podokręgu Piłki Nożnej Myślenice: GÓRKA Maciej tel. 694 685 734

Sekretarz Podokręgu Piłki Nożnej Myślenice: BZOWSKI Oliwier tel. 533 493 593
Zarząd PPN Myślenice

GÓRKA Maciej, BZOWSKI Oliwier, MURZYN Robert, WINCENCIAK Kazimierz, ŻĄDŁO Edward, PAWLIK Jan, POLOŃCZYK Bartłomiej, OSTAFIN Wiesław, HABERKIEWICZ DanielWydział Gier PPN Myślenice

ŻĄDŁO Edward – Przewodniczący, BZOWSKI Oliwier, DUDZIK Józef, POLOŃCZYK Bartłomiej, HABERKIEWICZ DanielWydział Dyscypliny PPN Myślenice

MURZYN Robert – Przewodniczący, PAWLIK Jan, OSTAFIN Wiesław, WINCENCIAK KazimierzWydział Szkolenia PPN Myślenice

WINCENCIAK Kazimierz – Przewodniczący, POLOŃCZYK Bartłomiej, BZOWSKI OliwierKolegium Sędziów

CIENKOSZ Krzysztof – Przewodniczący, tel. 503 050 987,
ŻARSKI Łukasz,
MUNIAK Rafał,
BAŁA Bartłomiej,
WILIŃSKI Paweł,
WĄTOREK Krzysztof,
BARGIEŁ Wojciech - Referent Obsady, tel. 733 427 000